Смяна на хостинг доставчик

  • DNS информация за нашите сървъри
  • Прехвърляне на сайта ви от друг хостинг доставчик към нас
  • Мигриране на имейл услуга към нашите сървъри
  • Инструкции за качване съдържанието на сайта ви от предишния хостинг сървър на наш сървър
  • По време на смяната на хостинг доставчика сайтът ви ще работи
  • Такса при промяна на DNS записите
  • Преместване на динамични уеб сайтове (ползващи PHP/Perl)