Bugzilla е софтуер, който е създаден да помага в управлението на разработката на софтуерни продукти. Можете да го инсталирате на нашите сървъри следвайки следните стъпки:

Подготовка:

1. Позволете SSH достъп до Вашия хостинг акаунт и включете инструментите за компилиране

Инсталацията на Bugzilla трябва да бъде направена през конзола с компилатор. Можете да позволите SSH достъп до Вашия акаунт през секцията SSH достъп в Контролния панел на акаунта, както е описано в статията SSH Access. Необходимо е и да включите инструментите за компилиране в същата секция.

 

2. Създайте база данни и потребител за Bugzilla

Bugzilla изисква достъп до база данни, за да работи. Можете да създатете база данни, както и потребител за тази база данни, който да използвате в Bugzilla, през секцията MySQL бази данни в Контролния панел на Вашия акаунт. Можете да намерите инструкции как да създавате бази данни и потребители в статията Създаване на MySQL база данни/потребител. Можете да създатете базата данни в раздел "Бази данни". За целите на тази статия, ще създадем база данни с името username_bugzilla:

Можете да създадете потребител за базата данни през раздел "MySQL потребители". За целите на тази статия, ще използваме потребителско име bugzilladbuser:

Необходимо е да асоциирате потребителското име bugzilladbuser с всички привилегии за базата данни username_bugzilla. Можете да направите това в раздел "Привилегии":

 

Инсталация и конфигурация:

1. Качете и разархивирайте инсталационните файлове

Можете да свалите инсталационния архив от официалния сайт на Bugzilla: https://www.bugzilla.org/download/. Необходимо е да качите архива на Вашия акаунт. Трябва да качите архива в директорията, където искате да инсталирате Bugzilla. Инструкции за това как да качвате файлове можете да намерите в секцията Качване на файлове. След като качите архива, можете да го разархивирате през секцията Файлове в Контролния панел на акаунта, като кликнете върху архива. За целите на тази статия ще използваме директорията /home/username/www/bugzilla.

2. Редактирайте конфигурационния файл

Отворете директорията, където са инсталирани файловете на Bugzilla и отворете файла localconfig за редакция. В секция Файлове в Контролния панел на акаунта, това става като кликнете върху името на файла. Намерете следните настройки във файла и редактирайте техните стойности:

$webservergroup = 'username';
$use_suexec = 1;
$db_driver = 'mysql';
$db_name = 'username_bugzilla';
$db_user = 'bugzilladbuser';
$db_pass = 'the_password_you_set_up';

За целите на тази статия използваме следните стойности: За $webservergroup, използвайте потребителското име на Вашия хостинг акаунт. Това е същото потребителско име, което се добавя автоматично като представка при създаването на бази данни. За $use_suexec = 1; и $db_driver = 'mysql';, използвайте стойностите, както са показани тук. За $db_name използвайте името на базата данни, която създадохте за Bugzilla предварително. За $db_user и $db_pass, използвайте потребителското име и парола, които създадохте за Bugzilla предварително.

Важно: MySQL 8 не се поддържа официално от последната версия на Bugzilla апликацията.

3. Изпълнете скрипта за инсталация на Bugzilla

Влезте във Вашия хостинг акаунт през SSH. Инструкции как да влезете в акаунта през SSH можете да намерите в секцията SSH. Отворете директорията, в която са файловете на Bugizlla. Можете да отворите директорията с командата cd:

cd /home/username/www/bugzilla

Необходимо е да се инсталират модулите за Perl, които се изискват от Bugzilla. За да направите това трябва да изпълните скрипта install-module.pl в директорията както следва:

/usr/bin/perl install-module.pl --all

За да завършите инсталацията, изпълнете скрипта checksetup.pl в директорията както следва:

./checksetup.pl

По време на изпълнението ще бъдете подканени да въведете данните за администратора на Bugzilla. Това ще създаде администраторски акаунт с посочените данни. Запомнете тези детайли:

След изпълнението на скрипта ще се покаже съобщението checksetup.pl complete.

4. Отворете Bugzilla

Инсталацията на Bugzilla трябва да е приключила. Трябва да можете да отворите адреса на инсталацията във Вашия браузър и да видите страницата по подразбиране: