За да инсталирате SMF, моля, следвайте тези указания:

1. Свалете инсталацията от официалния сайт на SMF:

http://download.simplemachines.org/

Препоръчраме да свалите .tar.bz2 архива.

2. След като свалите архива с инсталацията, трябва да го качите във вашето уеб пространство.

Можете да разархивирате файловете от сваления архив и после да ги качите, също така можете да качите архива и да използвате раздел Файлове на Контролния панел, за да разархивирате пакета. Проверете permissions на директориите от инсталационния пакет. Ако са настроени на 700, променете ги (рекурсивно) на 755 или 775.

Най-добрият начин да качите големи или много на брой файлове е чрез FTP. Допълнителна информация относно възможните начини, можете да намерите тук.

Ако инсталирате апликацията в основния домейн или в някой поддомейн, ще трябва да изтриете първоначалния index.php файл. Можете да направите това през FTP или през раздел Файлове на Контролния панел.

3. Създайте нови MySQL база данни и потребител за SMF апликацията. Поради съображения за сигурност, MySQL бази данни и потребители могат да се създават единствено през хостинг Контролния панел. Можете да откриете детайлни инструкции за създаването на нови MySQL бази данни и потребители в нашата статия Създаване на MySQL база данни/потребител.

След като MySQL базата данни и потребителя са създадени, трябва да асоциирате MySQL потребителя с базата данни, следвайки инструкциите от нашата статия Асоцииране на MySQL потребител с база данни. Добавете всички привилегии на MySQL потребителя за базата данни.
 

4. Посетете с браузъра си директорията, в която са разархивирани SMF файловете. Ще видите първата страница от инсталацията на SMF. Натиснете бутона "Continue".

5. Попълнете полетата както следва:

Database type: MySQL
Server name: Въведете "localhost" за MySQL 5 или "127.0.0.1" за MySQL 8.
Database port: Оставете това поле по подразбиране за MySQL 5 бази данни или въведете "3308" за MySQL 8 бази данни.
Username: Въведете потребителското име за MySQL, което сте създали в MySQLсекцията на Kонтролния панел за вашата SMF апликация.
Password: Въведете паролата, която сте задали за вашия MySQL потребител.
Database name: Определете базата данни на MySQL, която сте създали за вашата SMF апликация.
Table prefix: Оставете тази част по подразбиране, освен ако не инсталирате повече от едно SMF копие в същата база данни.

Database Server Settings

Кликнете "Continue".

6. На следващия екран въведете следните данни:

Forum name:Oпределeте името на вашия SMF сайт. Името е по ваш избор, като например то може да се отнася към съдържанието на вашия блог, името на компанията ви или например името на домейна ви.
Forum URL: Оставете тази част по подразбиране.
GZIP Output: Оставете тази част маркирана.
Database Sessions: Оставете тази част маркирана.
UTF-8 Character Set: Маркирайте тази опция. В противен случай е възможно приложението да не се инсталира правилно.
Allow Stat Collection: Моля, прочетете описанието на тази опция и при желание я маркирайте.

Кликнете на бутона "Continue".

7. На следващия екран кликнете отново на "Continue".

8. Въведете следните данни:

Your username: Определете потребителско име за администриране на SMF.
Password: Въведете парола за администратора.
Password: Въведете отново паролата за администратора.
Email Address: Определете административен e-mail за поддръжката на SMF.
Database Password: Въведете паролата, която сте задали за вашия MySQL потребител.

Кликнете на бутона "Continue".

9. Маркирайте опцията "Click here to delete this install.php file now."

Вашият форум е инсталиран и можете да го използвате.

Важно: Следете оригиналния сайт за обновления по сигурността на вашата инсталирана апликация.