За да инсталирате CMS Made Simple (съкратено: CMSMS), моля, следвайте тези указания:

1. Свалете инсталационния архив (expanded версията) и съответния му checksum файл от официалния сайт на CMSMS:

http://www.cmsmadesimple.org/

2. След като свалите пълния архив с инсталацията, трябва да го качите във вашето уеб пространство. Checksum файла може да остане на локалния ви диск.

Можете да разархивирате файловете от сваления архив и после да ги качите, също така можете да качите архива и да използвате секцията Файлове от уеб хостинг контрол панела, за да разархивирате пакета.

Най-добрият начин да качите големи или много на брой файлове е чрез FTP. Допълнителна информация относно възможните начини, можете да намерите тук.

Ако инсталирате апликацията в основния домейн или в някой поддомейн, ще трябва да изтриете първоначалния index.php файл. Можете да направите това през FTP или чрез секцията Файлове на хостинг контрол панела.

3. Създайте нови MySQL база данни и потребител за CMSMS апликацията. Поради съображения за сигурност, MySQL бази данни и потребители могат да се създават единствено през хостинг Контролния панел. Можете да откриете детайлни инструкции за създаването на нови MySQL бази данни и потребители в нашата статия Създаване на MySQL база данни/потребител.

След като MySQL базата данни и потребителя са създадени, трябва да асоциирате MySQL потребителя с базата данни, следвайки инструкциите от нашата статия Асоцииране на MySQL потребител с база данни. Добавете всички привилегии на MySQL потребителя за базата данни.
 

4. По подразбиране CMSMS ще използва времевата зона на сървъра. Ако желаете CMSMSда използва Вашата локална времева зона, разгледайте статията Промяна на часовата зона на сървъра за PHP скриптове за повече информация.

Добавете следниите редове в PHP конфигурационен файл (php.ini) във Вашия акаунт, за да активирате output buffering:

output_buffering = on
output_buffering = 4096

В статията Промяна на PHP настройките за Вашия акаунт можете да откриете повече информация за това как да промените Вашите PHP настройки.

5. Oтворете с браузъра си директорията, в която сте разархивирали CMSMS и кликнете на линка с инсталационния скрипт. Ще видите първата страница от инсталацията на CMSMS, където можете да изберете езика за инсталационния интерфейс. Натиснете "Next".

6. Инсталаторът проверява за съществуваща предишна инсталация в избраната директория. Ако няма такава, инсталаторът ви позволява да продължите. Натиснете "Install".

7. На следващата страница CMSMS проверява дали сървъра отговаря на изискванията за инсталация. Натиснете бутона "Next".

8. В раздел Database Information въведете следните данни:

Database Hostname: Въведете "localhost" за MySQL 5 или "127.0.0.1:3308" за MySQL 8.
Database Name: Името на MySQL базата данни, която сте създали за CMSMS.
User name: Потребителското име за MySQL, което сте създали в MySQL секцията на хостинг контрол панела за вашата CMSMS апликация.
Password: Въведете паролата, която сте задали за вашия MySQL потребител.

Database Information

9. Изберете Europe/Sofia за Server Timezone.

Продължете напред чрез бутона "Next".

10. На екрана Admin Account Information въведете изискваната информация за създаване на административен потребител. След попълване на формуляра, натиснете "Next".

11. В следващата стъпка е нужно да въведете името на вашия сайт (Web Site Name). Името е по ваш избор, като например може да бъде свързано със съдържанието на сайта, с името на вашата компания или с вашия домейн. На този екран можете да изберете и допълнителни езици за добавяне.

Натиснете бутона "Next".

12. Натиснете бутона "Next" отново за да се попълнят таблиците в базата данни.

13. След като операцията приключи и инсталаторът покаже извършените действия, натиснете "Next".

14. Готово - CMS Made Simple е инсталиран успешно. Важно е да премахнете директорията с инсталационните файлове веднага след като се уверите, че новият сайт функционира.

Важно: Следете оригиналния сайт за обновления по сигурността на вашата инсталирана апликация.