ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН С 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Паричен баланс

  • Обща информация
  • Зареждане на сметка
  • Плащане от паричния баланс
  • Валута на паричния баланс
  • Движения по паричния баланс
  • Плащане на относително малки суми
  • Овърдрафт / Месечна Сметка (обща информация)
  • Право за ползване и размер на овърдрафта
  • Изтичане на овърдрафта и плащане