Целият сървър се архивира на отделна машина ежедневно. Възстановяването на индивидуални файлове, бази данни и пощенски кутии може да се осъществява през секцията Възстановяване /Restore/ в Контролния панел на всеки подакаунт.