Можете да създавате неограничен брой подакаунти. Нови подакаунти се създават през бутона "Създай нов акаунт" в интерфейса за управление на VPS услугата.


Overselling /надпродаване/ на ресурси

SmartVPS плановете позволяват надпродаването на услуги. Имайте предвид, че ако сумарното дисковото пространство или inodes на подакаунтите надвиши общия лимит за VPS услугата, то това може да доведе до спиране или неправилна работа на услугата. Затова винаги трябва да оставяте достатъчно свободно пространство на Вашия сървър.

Можете да създавате неограничен брой акаунти, всеки със собствен списък от ограничения.

За да използвате сървъра без проблеми, коефициентът, с който надпродавате, трябва да е съобразен с Вашите клиенти. Ако не познавате добре навиците на Вашите клиенти, препоръчваме да не надминавате коефициент над 1.2 (или дори по-малко - избягване на всякакво надпродаване).

Пример: Създавате десет хостинг акаунта с по 10 GB дисково пространство на SmartVPS услуга с 15 GB обща дискова квота. Повечето Ви клиенти (например осем от тях) ще използват 1 GB или по-малко, но останалите 20% ще използват плановете си пълноценно. За да избегнете проблеми, трябва да наблюдавате сървъра и да предприемете действия за справяне с проблема, ако дисковата заетост достигне 80% от общата квота. Добро решение на проблема е прехвърлянето на подакаунта към нашите споделени хостинг планове, които предлагат големи дискови квоти (започващи от 10 GB за Икономичен акаунт).


Лимити на ресурсите:

При създаването на нов подакаунт трябва да зададете домейн, потребителско име и да настроите лимитите на ресурсите. Ресурсите може да бъдат запазени в шаблон за хостинг план за последващо използване.


Шаблони за хостинг планове:

Можете да създавате собствени шаблони за хостинг планове през интерфейса за Хостинг планове. Когато редактирате даден хостинг план, който вече се използва, можете да зададете дали новите стойности да бъдат въведени и за вече създадените подакаунти.


Дати на изтичане:

Всеки подакаунт може да има или да няма дата на изтичане. Ако подакаунтът има дата на изтичане, ще получите напомняне по имейл в срока, зададен през интерфейса.

Подакаунти с дата на изтичане няма да бъдат спрени автоматично. От Вас зависи да спрете такъв акаунт, ако желаете. В противен случай той ще остане активен, докато VPS услугата е активна.

Подакаунти без дата на изтичане ще са активни, докато е активна и VPS услугата.

Всички подакаунти (независимо дали имат или нямат дата на изтичане) ще бъдат спрени на датата на изтичане на VPS услугата.