SmartVPS услугите могат да бъдат идентифицирани с иконката в меню Хостинг услуги > Хостинг акаунти.

Иконката означава подакаунт, който Вие сте създали.

При кликване върху някоя от иконките ще бъдете пренасочени към интерфейса за управление на сървъра.