Управлението на ресурсите на подакаунтите се прави през секция "Управление на ресурси" в секцията за управление на съответния подакаунт.


Спиране и активиране на услуги

Собствениците на SmartVPS план могат да спират и активират отделните хостинг услуги на всеки един подакаунт.

За да спрете всички предоставяни услуги, използвайте бутон "Спри акаунта".


Изтриване на подакаунт

За да изтриете подакаунт, използвате опцията "Изтрий акаунта" в лявото меню на секцията за управление на акаунта.

ВНИМАНИЕ: Това ще изтрие целия акаунт от сървъра, заедно с неговите файлове, пощенски кутии, настройки и бази данни.


Контролен панел на подакаунтите

Всеки подакаунт получава напълно функционален Контролен панел, откъдето се управляват всички параметри на хостинг услугата.