В секцията "Хостинг услуги" > "SSL сертификати" можете да видите списък с всички SSL сертификати, които са инсталирани на Вашите акаунти, както и сертификатите, които са поръчани и издадени чрез нас. Ако колоните "Регистрационен статус" и "Вид" съдържат информация, това означава, че сертификатът е закупен и издаден чрез нас. Сертификати с празни полета "Регистрационен статус" и "Вид" не са закупени чрез нас, а от друг издател на сертификати, като са инсталирани на някой от Вашите акаунти.

Независимо откъде е закупен сертификатът, тази секция съдържа информация за датата му на изтичане, както и на кой Ваш акаунт е инсталиран.

Ако даден сертификат е закупен чрез нас и изтича в следващите 60 дни, в колоната "Действия" се появява бутон за подновяване.

Можете да видите повече информация за даден сертификат, като натиснете съответния бутон "Детайли".