Можете лесно да поръчате нов SmartVPS план от меню Нова поръчка > Поръчай хостинг.

За осигуряването на SmartVPS услугата трябва да предоставите домейн (или да поръчате нов такъв), който да бъде асоцииран с VPS акаунта. С този домейн ще бъде създаден главен акаунт на SmartVPS сървъра.