Пълните параметри на услугата могат да бъдат намерени на страницата за виртуални сървъри на ICDSoft.

Дисковото пространство, inodes, RAM и CPU лимитите са твърди лимити. Тяхното преминаване е невъзможно.

Системни данни като индексни файлове на пощенската услуга, допълнителни MySQL данни и др. не се броят към квотите за дисково пространство и inodes на индивидуални акаунти. В същото време, системните данни се броят към общите квоти за дисково пространство и inodes на VPS сървъра. Графиката "Използвани сървърни ресурси" в секция "Управление на сървър" за всеки SmartVPS план показва реалното потребление за целия VPS, което включва потребителските и системните данни.

Трафик ограничението не е твърд лимит за главния акаунт, но е твърд лимит за всеки един подакаунт. Трафикът на SmartVPS сървъра може да бъде надвишаван. В такъв случай ще бъдe акумулиран допълнителен трафик, който ще трябва да заплатите.

Ако подакаунт превиши своя месечен лимит за трафик (това е лимит, който Вие задавате), следните негови услуги ще бъдат автоматично спрeни - Уеб, Бази данни, Cron, FTP, SSH. Можете да увеличите лимита за трафик на подакаунта и да активирате отново спрените услуги от секцията "Управление на ресурси" на подакаунта в Административния панел.