Мулти-акаунт VPS(SmartVPS): Хостинг услуга, предоставяна от ICDSoft, представляваща виртуален сървър, позволяващ създаването и хостването на множество на брой хостинг акаунти.

Главен акаунт: Първият акаунт на VPS сървъра, нужен за осигуряване на услугата. 

Подакаунт: Създаден от клиента акаунт върху VPS сървъра. 

Overselling /надпродаване/: Установената практика при продаването на изчислителни услуги да се продават повече ресурси, отколкото са налични. Поради спецификата на тези услуги и неравномерното им използване, за да бъде постигнато оптимално ползване на наличния хардуер, при добър коефициент за надпродаване, клиентите, ползващи услугата, винаги могат да получат заявените ресурси.