SmartVPS е платформа, предназначена главно за хора, които предпочитат да управляват сами своите хостинг планове. От Вас зависи какви хостинг планове ще имате, какви ресурси ще им заделите, както и да се грижите тези ресурси да не надвишават общите ресурси, предлагани от Вашия SmartVPS план.

Разбира се, няма проблем да използвате SmartVPS платформата и за един-единствен сайт. С всеки SmartVPS план получавате напълно функционален хостинг акаунт, който е главен за сървъра и който можете да използвате според Вашите конкретни изисквания.

Важно е да отбележим, че подакаунтите не могат да получават поддръжка от нашият екип за техническа поддръжка. Тоест Вие поемате ангажимента да се грижите за комуникацията с крайните клиенти. Ако те имат нужда от помощ, ще трябва да се свържат с Вас. Вие можете да пускате запитвания към нас от името на Вашите клиенти при проблеми/въпроси, свързани с хостинг услугата.

Ако даден подакаунт се нуждае от повече дисково пространство, inodes и/или ако желаете да може да получава техническа поддръжка директно от нас, то ще трябва да закупите от нас отделен акаунт, оптимизиран за един сайт (например споделен план "Бизнес" или VPS план "First Class").