"Продуктивност" > "SSH ключове" е интерфейс за управление на SSH ключовете, добавени във Вашия Административен панел.

Всички SSH ключове, които са конфигурирани през Административния панел, са показани тук. Интерфейсът показва и SSH ключове, които са добавени през Контролния панел на всеки хостинг акаунт.

Можете да добавяте достъп до различни акаунти към всеки ключ. Даден ключ може да бъде добавен към конкретен хостинг акаунт или към всички активни хостинг акаунти, показани във Вашия Административен панел. Налична е и допълнителна опция - "Добавяй автоматично към нови акаунти". Когато тя е активна за даден ключ, SSH достъп с този ключ ще бъде добавен автоматично към всички нови хостинг акаунти.

Добави ключ - използвайте този бутон, за да добавите съществуващ публичен ключ към Вашия акаунт. Интерфейсът Ви позволява да изберете дали да разрешите достъп с този ключ до всички Ваши съществуващи акаунти и дали да пуснете опцията "Добавяй автоматично към нови акаунти". Име е поле за описание, което можете да използвате, за да разпознавате ключовете в акаунта си по-лесно.

Генерирай ключ - този бутон Ви позволява да създадете нова двойка публичен и частен ключове. Частният ключ може да бъде криптиран с парола. Важно: След като генерирате двойката ключове, трябва да запазите частния ключ на устройството си. Ние не съхраняваме частни ключове.

За да достъпите хостинг акаунтите си чрез SSH с ключ, ще трябва да импортирате частния ключ в SSH приложението, което използвате.