Подновяването на съществуващ SSL сертификат представлява издаването на нов сертификат за същия хост от сертифициращият орган (certificate authority (CA)). Това включва изпращането на нова заявка за сертификат, издаването на сертификат от сертифициращият орган и инсталирането на новия сертификат на сървъра. 

По принцип сертифициращите органи позволяват подновяването единствено когато сертификатът изтича скоро. Също така, те удължават валидността на новия сертификат, така че датата на изтичане да е точно една година след датата на изтичане на подновявания сертификат. Сертификати, които са издадени след 1ви септември 2020 трябва да имат живот от 398 или по-малко. В противен случай, повечето браузъри няма да зачетат сертификата за валиден.

Сертифициращите органи, които ние използваме позволяват подновяване не по-рано от 33 дни преди изтичане на сертификата.

Ако опитате да подновите сертификат по-рано от този период възможно да видите съобщение за грешка в административния интерфейс. В такъв случай, ще трябва да изчакате допълнително преди да подновите сертификата, за да влезе в позволения прозорец за подновяване определен от сертифициращият орган.