Условия за ползване на .BG домейн имена

Регистрация на домейни с окончание .bg

ICDSoft e акредитиран Регистратор на Регистър.БГ. Предлагаме регистрация на .BG домейни за физически/юридически лица с местожителство или законна дейност в България.

Общи условия на Регистъра

Можете да разгледате "Общи условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .BG и подобластите" на Регистър.БГ.

Те съдържат всички термини и условия, свързани с регистрацията на .bg домейни.

Регистриране на .bg домейн

Основните стъпки, които трябва да следвате за регистрирането на .bg домейн, са следните:

Да попълните формата за поръчка на домейни на нашия сайт или във Вашия административен интерфейс.

Да подпишете заявката, която ще получите по e-mail, и да ни я изпратите. Моля разгледайте по-долу за повече информация относно изискванията за подписване и изпращане.

Да извършите необходимите стъпки, свързани с Идентификация на Регистранта (ако такива са необходими).

Попълване на формата за поръчка на домейн

При попълването на формуляра за поръчки, като за всеки друг домейн, трябва да въведете желания от Вас домейн и период за регистрация. Ако въведеният домейн е с окончание .bg, трябва да въведете допълнителни данни за него:

Дали домейнът да е защитен или не. При подаването на заявка за защитен домейн ще трябва да предоставите и основание за ползване на името, както има и допълнителни изисквания относно самото име, свързани с името на Регистранта.

Да въведете държавата/локацията на Регистранта.

Да изберете дали Регистрантът е физическо или юридическо лице. В зависимост от Вашия избор ще трябва да въведете и допълнителна информация относно името, ЕГН/ЕИК и друга информация, изисквана от Регистъра.

В секцията "WHOIS данни" трябва да въведете данните на регистранта - име, адрес, e-mail адрес, телефон и др.

Подписване и изпращане на заявката

След като попълните формата за поръчки и ние подадем данните към Регистър.БГ, Вие ще получите PDF файл със заявката за домейна по e-mail. Това може да отнеме от няколко часа до работен ден в зависимост от времето на подаването на поръчката. Подписването и изпращането на поръчката обратно към нас може да стане по един от следните начини:

Да попълните заявката и да я подпишете с Ваш електронен подпис (КЕП), предоставен от български доставчик на удостоверителни услуги, като електронният подпис трябва да е в отделен файл (.p7m формат). Ако Регистрантът е юридическо лице, електронният подпис трябва да съдържа и името на фирмата в него.

Ако не притежавате електронен подпис, може да заверите подписа си на заявката нотариално и да ни я изпратите по пощата/куриер.

Ако Регистрантът на домейна е юридическо лице, заявката може да бъде подписана от представляващ това юридическо лице и подпечатана с мокър печат. След това, можете да ни я изпратите по пощата/куриер. Ако юридическото лице не е вписано в Търговския регистър, е необходимо да ни предоставите и допълнителни документи доказващи съществуването на това лице, както и правото на подписващия заявката да го представлява.

Идентификация на Регистранта

Важна особеност при регистрацията на .bg домейни е идентификацията на Регистранта с валиден документ за самоличност за физическите лица и фирмени документи за юридическите лица. При подписването на заявката с електронен подпис (КЕП), самият електронен подпис осигурява личната идентификация на лицето, извършващо подписването. В случай на полагане на физически подпис в нашия офис, идентификацията на лицето се извършва чрез неговата лична карта. За идентификация на юридически лица се използват документи като актуално състояние, съдебно решение или ЕИК регистрация. Ако юридическото лице е вписано в Търговския регистър, тогава идентификацията се извършва от нас по електронен път и не се налага да се предоставят фирмени документи.

Допълнителни административни услуги за .BG домейни

Поради сложността и особеностите на някои административни процедури, изисквани от Регистър.БГ, Ай-Си-Ди-Софт ЕООД може да изисква допълнителни административни такси за услуги, свързани с регистрацията на .BG домейни, като:

Смяна на регистрант на домейн

Промяна на административен или технически контакт

Промяна на адрес

Промяна на основание за ползване на домейн

Максималната цена на всяка процедура, която изисква подаване на един набор документи към Регистър.БГ, е 20 лева.

Последно обновяване: 28 януари 2022 г.