Поверителност

ICDSOFT уважава правото на поверителност на информацията на своите клиенти и посетителите на този сайт и поема задължението да го пази. Настоящите условия за поверителност ви предоставят информация за това как вашите лични данни и информация се обработват и използват. Вашата лична информация ще бъде използвана само по начин, съответстващ на настоящите условия за поверителност.

Internet Protocol адрес

Всеки компютър, свързан с интернет, получава серия от номера, които служат за негов IP /Internet Protocol/ адрес. Когато посетител отваря интернет страница, която е хоствана в мрежата на ICDSoft, нашите сървъри автоматично разпознават и записват неговия IP адрес. Самият IP адрес не разкрива никаква лична информация за потребителя. IP логовете се използват единствено за изчисляване на сумарния трафик към нашите сървъри. Нашите уеб сървъри не записват адреси на електронната поща на посетители.

Какво представляват "Cookies"?

"Cookie" е малък пакет данни, който е изпратен до Вашия браузър от уеб сървър и бива записан на Вашия твърд диск. От нашия сайт е възможно да получите два вида "cookies" - "session ID cookies" и постоянни "cookies". "Session ID cookies" се изтриват при затваряне на браузъра или изход от системата, докато постоянните "cookies" остават записани на твърдия Ви диск за по-дълго време.

"Cookies" не могат да повредят Вашата система. Вие можете да изберете дали да получавате "cookies", като промените настройките на Вашия браузър. Можете да го настроите да отказва всички "cookies" или да Ви показва съобщение всеки път, когато се получава "cookie". Ако решите да отказвате всички "cookies" е възможно да имате затруднения с работата на нашия сайт, както и с други сайтове, които посещавате.

Каква друга информация изисквате?

Личната информация, която ние изискваме и съхраняваме, използвайки онлайн формуляри за поръчване на услуги и продукти, може да включва следното:

Вашите имена

Адреса на вашата електронна поща

Пощенски адрес

Телефонни и факс номера

Домейн име

Тази информация е нужна, за да придвижваме и изпълняваме Вашите заявки, както и да Ви уведомяваме за актуалното им състояние при Ваши запитвания. Тази информация може също така да послужи, за да Ви уведомяваме за предстоящо изтичане на срока на Вашият акаунт, за техническа профилактика или ъпгрейд на системата. Ние се придържаме стриктно към условията за поверителност, което означава, че нямаме намерение да продаваме, да даваме под наем или по какъвто и да е начин да предоставяме адреса на Вашата електронна поща на трети лица.

ICDSoft не изисква и не съхранява номера и данни на кредитни карти. Ние използваме независими компании за електронни и др. разплащания, които приемат и обработват плащания за услуги и продукти, предлагани от нас.

Всеки път когато ICDSoft събира такава информация, ще добавя линк към тези Условия за поверителност на съответната страница.

Регистрация на домейн имена и WHOIS

Интернет корпорацията за имена и адреси (ICANN, организацията, която носи отговорност за разпределянето на домейн имена) ни задължава да изискваме следната лична информация по време на процеса по регистриране на домейн имена:

Вашите имена

Адреса на вашата електронна поща

Пощенски адрес

Телефонни и факс номера

ICANN задължава всички регистратори на домейн имена да направят така, че тази информация, както и датите на създаване и изтичане на срока на регистрацията, заедно с DNS записите, да е публично достъпна чрез интерактивен уеб сайт и "port 43" WHOIS информационна услуга. Това е така наречената "WHOIS информация". ICDSoft не може да гарантира, че ще има възможност да контролира по какъв начин ще бъде използвана WHOIS информацията в публичното пространство.

Ще предоставите ли информацията, която събирате, на трети лица?

ICDSoft ще предостави лична информация в случаи, когато се налага според изисквания на закона или когато смятаме, че предоставянето й е необходимо за:

Да се съобрази с изискванията на закона или на съдебен процес

Да защити права или собственост на нашия сайт или неговите посетители

Да се идентифицират индивиди, които нарушават закона или правата на трети лица

Да сътрудничи на разследване за евентуални незаконни дейности

Какво още трябва да знам за поверителността на личната информация?

Моля имайте предвид, че всеки път, когато доброволно предоставяте лична информация онлайн - например чрез електронна поща, форуми или др. - тази информация може да бъде събрана и използвана от други лица. Накратко: ако публикувате лична информация онлайн, където тя е достъпна до широк кръг потребители, е възможно да получите нежелана електронна поща от трети лица.

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на Вашата лична информация. Моля бъдете внимателни и отговорни в случаите, когато сте онлайн.

Оттегляне на съгласие

ICDSoft не може да осигурява хостинг и свързаните с него услуги без достъп до Вашите лични данни посочени в този документ. Оттеглянето на Вашето съгласие за използването на личните Ви данни води до незабавно прекъсване на всички услуги, които ползвате при ICDSoft. Можете да поискате прекъсването на услугите по всяко време чрез каналите за контакт с техническата поддръжка осигурени от ICDSoft.

Дейности по сайта и потребителски интерфейси

За да подобрим качеството на услугата, която предлагаме, е възможно да използваме различни средства, за да следим и анализираме поведението на потребителите на нашите интерфейси. По-точно:

ще събираме данни, съдържащи IP адреси, браузъри (user agents) и разделителна способност на екрани на устройства, но не и лични данни като имена или имейл адреси

всички данни, които събираме, ще се използват единствено за вътрешна информация и няма да бъдат споделяни с външни лица или фирми.

Достъпване на ICDSoft.com чрез афилиейт

Ако достигнете този уебсайт (https://icdsoft.com) през линк на афилиейт партньор и закупите хостинг акаунт, този афилиейт партньор ще може да види домейна, който е използван при закупуване на акаунта. Никакви други лични данни (име, адрес за електронна поща, детайли за контакт) няма да бъдат предоставени на афилиейт партньора, чийто линк е използван.

Обработка на клиентски данни

Целта на този документ е да осигури съответствие на услугите предлагани от ICDSoft с Общия регламент относно защита на данните (ОРЗД) и да позволи на клиентите на ICDSoft да организират своето собствено съответствие с него.

Дефиниции в този документ:

Доставчик - Ай-Си-Ди-Софт ЕООД, ЕИК 130948460, с адрес България, гр. София, ул. Цветна Градина 39-41.

Клиент - всяко лице или организация, която е закупила услуги от Доставчика, като се е съгласила с условията за ползване на Доставчика.

Посетител на сайта - всяко лице, което ползва сайта и свързаните с него услуги създадени от Клиента на инфраструктурата на Доставчика. Посетителят на сайта може да бъде или да не бъде в договорни отношения с Клиента, но не е в договорни отношения с Доставчика.

ОРЗД - Общ регламент относно защитата на данните на ЕС 2016/679 на Европейския парламент.

Администратор на лични данни - фигура, която определя целите и начините на обработката на данните на клиентите. Пълната дефиниция за администратор на лични данни се определя от ОРЗД.

Обработващ лични данни - фигура, която обработва лични данни от името на администратора. Пълната дефиниця за обработващ лични данни се определя от ОРЗД.

Лични данни - дефинирани в ОРЗД - всички данни, които могат да бъдат използвани, за да се установи физическо лице или организация.

Доставчикът, като собственик поддържащ инфраструктурата използвана за осигуряване на услугата за Клиента, има достъп до всички данни, които Клиентът държи на инфрастуктуата на Доставчика. Като такъв, Доставчикът действа като Обработващ лични данни за тях. Доставчикът не може и няма да действа като Администратор на лични данни за никакви данни, които Клиентът държи на инфраструктурата на Доставчика.

С този документ Доставчикът потвърждава следното:

1. Никакви лични данни, за които Доставчикът действа като Обработващ лични данни, няма да бъдат използвани от Доставчика за никакви други цели освен за осигуряване на услугите поръчани и платени от Клиента. Това включва всякаква техническа помощ нужна за осигуряване на услугите. Доставчикът никога няма да разкрие никакви лични данни на трети страни, освен ако това не се изисква по закон.

2. Доставчикът е взел необходимите мерки, за да осигури сигурността на сървърната и мрежова инфраструктура. Това включва физическата сигурност на местата, където се намира инфраструктурата, както и софтуерната и мрежова сигурност на устройствата използвани в нея. Информация относно конкретни мерки за сигурност може да бъде намерена на уеб страницата на Доставчика и/или в свързани документи.

3. Доставчикът поддържа активен мониторинг на своите сървъри и мрежа. Всички възможни прониквания, които биха могли да включват изтичане на лични данни до трети страни, ще бъдат съобщени на Клиента незабавно чрез данните за контакт дадени от Клиента за осигуряване на услугите.
Забележка: Уебсайтът на Клиента, както и свързания с него софтуер, не се считат за част от инфраструктурата на Доставчика.

4. Доставчикът поддържа мониторинг на сайта на всеки Клиент. Всички забелязани възможни прониквания ще бъдат съобщени на Клиента по възможно най-добрия начин.

5. Всички служители на Доставчика, които имат достъп до лични данни, са били обучени и инструктирани как да работят правилно с тях.

6. За да осигури сигурността на своята инфраструктура и мрежа, и за да бъде способен да разследва злонамерени дейностти, Доставчикът пази следните данни за всички Посетители на сайтовете на клиентите: IP адрес, User Agent. Доставчикът също така пази данни за времето на посещение и достъпените ресурси. Доставчикът няма да иска съгласие за горепосочените лични данни на Посетителите на сайтовете на клиентите. Горепосочените данни ще бъдат пазени за две години и няма да бъдат ползвани за цели различни от разследване на възможни злонамерени действия.

7. Освен данните посочени в точка 6, Клиентът може да управлява и изтрива по собствено усмотрение всички други лични данни, които пази на инфраструктурата на Доставчика.

8. За да спази ОРЗД, Клиентът действащ като Администратор на личните данни на Посетителите на сайта му, трябва да създаде собствени правила и практики относно обработването на данните.

Заявки за заличаване на данни

Според чл. 17 на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД), клиентът има право да изиска изтриване на своите личните данни (Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)) от администратора на данни. Към ICDSoft може да бъде заявено да изтрие данните, за които ICDSoft e администратор на данни, в запитване (тикет) за техническа поддръжка или по електронна поща. Такива заявки ще бъдат изпълнявани от ICDSoft в рамките на три работни дни след получаване на заявката и потвърждаване на самоличността на заявителя. ICDSoft ще изтрие всички лични данни на клиента, които вече не са необходими за целта, за която са събрани. Това може да включва 1) всички събрани данни за клиент, който не е сключил договор с ICDSoft (т.е. не е закупувал услуги от ICDSoft) или 2) в случай, че клиентът е сключил договор с ICDSoft (т.е. е закупувал услуги от ICDSoft), всички лични данни, освен данните, които се изискват от данъчните, счетоводни или други закони в Република България, ЕС или държавата, в която легално пребивава клиентът.

Обработка и запазване на данни от Slack

За да може приложението "ICDSoft Web Hosting" за Slack да функционира и да Ви изпраща известия, свързани с услугите Ви от ICDSoft, ние събираме данни от Slack за Вашия акаунт там, като потребителски идентификатор, идентификатор на екип и идентификатор на канал. Тези данни се съхраняват, докато Вашият ICDSoft акаунт е свързан с Вашия акаунт в Slack и се използват с единствената цел да получавате известия за услугите, предоставяни от ICDSoft. Можете да премахнете връзката с акаунта си в Slack по всяко време чрез Административния панел на ICDSoft > Профил > Известия в Slack > Премахни връзката. След като премахнете връзката с Вашия акаунт в Slack, можете да изберете данните от Slack, които сме събрали за Вашия акаунт, да бъдат изтрити незабавно. Ако не изберете тази опция, нашата система автоматично ще изтрие всички събрани данни след 90 дни.