• Настройка на всякакъв вид уеб приложения като WebApps проект
 • Sureapp - CLI инструмент за управление на уеб приложения
 • Четене на логове
 • Създаване на "Hello World" Node.js приложение
 • Използване на Node.js версии по избор чрез Node Version Manager (nvm)
 • Инсталиране на Flask
 • Използване на InfluxDB
 • Използване на Grafana
 • Използване на Redis като уеб приложение
 • Настройка на React приложение
 • Използване на Memcached като уеб приложение
 • Използване на Jenkins с Java
 • Инсталиране на Yarn