Секцията "Git" в Контролния панел Ви позволява да създавате Git хранилища (repositories) на Вашия хостинг акаунт. Също така имате възможност да инсталирате софтуера GitList, който може да бъде използван за преглед на Вашите Git хранилища, да виждате различните версии на всеки файл и историята на промените чрез уеб браузър. GitList е безплатна програма с отворен код написана на PHP.

Инсталиране на GitList

За да инсталирате GitList, трябва да изберете поддомейна и пътя до директорията, където искате да бъде инсталиран. Също така трябва да посочите пътя до Git хранилищата, които искате да показва. Ако сте създали хранилищата, използвайки Контролния панел, тогава Вашите хранилища ще са в /private/git.repostorage директория на акаунта.

Директорията ще бъде автоматично защитена с потребителско име и произволно генерирана парола. След това можете да промените потребителите с достъп до интерфейса, използвайки раздел "Защити" > "Защита на уеб достъп" в Контролния панел.

GitList не е съвместим с PHP 5.3 и 5.6, затова ще трябва да използвате PHP 7.4 или по-нова версия, за да работи успешно този софтуер.

Създаване на Git хранилище

За да създадете Git хранилище на Вашия акаунт, трябва да изберете поддомейна и пътя за уеб достъп. Те определят уеб адреса, който ще използвате, за да достъпвате Git хранилището отдалечено от друг сървър или от локалния Ви компютър.

Всички хранилища ще бъдат съхранявани в директория /private/git.repostorage на Вашия хостинг акаунт. Трябва да изберете името и описанието за хранилището, което създавате. Ще бъде създадена директория с името на хранилището, например /private/git.repostorage/name_of_repository.

Уеб адресът на хранилището ще бъде автоматично защитен с потребителско име и произволно генерирана парола. След това можете да промените потребителите с достъп до интерфейса, използвайки раздел "Защити" > "Защита на уеб достъп" в Контролния панел.