Функцията за кеширане на съдържание дава възможност на правилно конфигуриран софтуер да ускори зареждането на дадена страница чрез кеширането ѝ на сървърно ниво. Когато функцията за кеширане на съдържание е активирана, всички външни GET и HEAD заявки се изпращат до NGINX сървър, конфигуриран като обратно прокси (reverse proxy) за кеширане. Системата кешира главно динамично съдържание.

NGINX създава кеш запис въз основа на променливите scheme, hostname, request_uri и query_string. NGINX взема под внимание HTTP хедър (header) Vary и създава отделен кеш запис за всяка вариация на свойство, дефинирано в този хедър. Например, ако Вашият софтуер зададе хедър "Vary: User-Agent", NGINX ще създаде отделен запис в кеша за всеки потребителски агент (user agent), който зареди конкретната страница.

Моля да имате предвид, че не се кешира цялото съдържание. Заявка GET или HEAD няма да се кешира, ако:

  • Няма зададен Cache-Control HTTP хедър на отговор (HTTP response header).
  • Има зададен Cache-Control HTTP хедър на отговор, но той е настроен като Private, No-Cache или No-Store.
  • Има зададен Set-Cookie HTTP хедър на отговор.
  • Има зададен Expires HTTP хедър на отговор, но срокът на изтичане не може да бъде определен.

ВАЖНО: Ако Вашият сайт/софтуер разчита на директиви в .htaccess конфигурационни файлове, трябва да имате предвид, че след кеширане на динамичното съдържание то престава да следва .htaccess директиви. Например - ако част от съдържанието на Вашия сайт е защитено с парола или ако има ограничение за достъп по IP адрес (в .htaccess файл или чрез секцията "Защити" на Контролния панел), веднъж кеширано, динамичното съдържание ще е видимо за всички, дори и за неоторизираните посетители. В такива случаи използването на сървърно кеширане не е препоръчително, освен ако Вашият софтуер не използва подходящи HTTP хедъри за управлението му, така че съответното съдържание да не се кешира.

Ако сте правили промени по съдържанието, които са кеширани, но не искате да изчакате кешът да изтече автоматично, можете да използвате бутона Изтрий, за да изчистите кеша.