Можете да използвате инструмента "Копирай кутия", наличен в секцията "Миграция" на Контролния панел, за да копирате съдържанието на локална или външна пощенска кутия в локална пощенска кутия на Вашия хостинг акаунт чрез IMAP - Internet Message Access Protocol (интернет протокол за достъп до съобщения).

Следвайте тези прости стъпки, за да копирате пощенска кутия:

1. Влезте в Контролния панел на Вашия хостинг акаунт и отидете в секцията "Миграция" > "Копирай кутия".

Важно: Ако локалната пощенска кутия е с addon домейн, моля да се уверите, че е избран правилният домейн от падащото меню "Домейн" в секцията "Избор на домейн".

2. В секцията "Копирай съдържание на кутия" попълнете следните детайли под "От кутия":

  • E-mail акаунт: <въведете потребител/e-mail адрес на пощенската кутия, чието съдържание искате да копирате, напр. mailbox@domain.com>
  • Парола: <въведете паролата на тази пощенска кутия>
  • Хост: <въведете хоста на IMAP сървъра, напр. imap.remoteserver.com>

3. От падащото меню "В кутия" изберете локалната пощенска кутия, в която искате да копирате съдържанието.

4. Натиснете бутона "Продължи" и изчакайте, докато процесът завърши.

Подробен лог запис на всяка операция за копиране на пощенска кутия се записва в директория с име "imapsync", намираща се в директорията /private на хостинг акаунта.