Инструментът "Копирай кутия", наличен в секцията "Миграция" на Контролния панел, Ви позволява да копирате съдържанието на локална или външна пощенска кутия в локална пощенска кутия на Вашия хостинг акаунт чрез IMAP - Internet Message Access Protocol (интернет протокол за достъп до съобщения). В тази статия ще Ви покажем как да копирате пощенска кутия от Gmail.

Подгответе акаунта си в Gmail

1. Влезте в пощенската кутия, която искате да копирате, на https://mail.google.com.

2. Натиснете бутон "Настройки" (иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл на интерфейса) > "Преглед на всички настройки".

3. Отидете в раздела "Препращане и POP/IMAP достъп" и в секцията "IMAP достъп" включете опцията "IMAP достъпът да се активира". Натиснете "Запазване на промените", за да приложите новата настройка.

4. Влезте в секцията за сигурност на акаунта на https://myaccount.google.com/security.

5. В секцията "Влизане в Google" щракнете върху опцията "Потвърждаване в две стъпки" и изпълнете стъпките, за да я активирате за Вашия акаунт.

Влизане в Google

Важно: Google Workspace акаунти, които не виждат опциите "Потвърждение в две стъпки" или "Пароли за приложения", трябва да се свържат с техния Google Workspace администратор, който може да ги включи, следвайки инструкции от страницата Set up 2-Step Verification на Google Workspace Admin Help сайта (на англ.).

6. Сега, на страницата за сигурност на адрес https://myaccount.google.com/security, в секцията "Влизане в Google", точно под "Потвърждаване в две стъпки" трябва да видите нова опция, наречена "Пароли за приложения". Щракнете върху нея.

7. На следващата страница от падащото меню "Изберете приложение" изберете "Друго (персонализирано име)" и въведете име, като "копиране на пощенска кутия чрез IMAP".

8. Щракнете върху бутона ГЕНЕРИРАНЕ и копирайте/запазете паролата някъде на сигурно място, тъй като ще Ви трябва.

Пароли на приложения

Копирайте пощенската кутия чрез Контролния панел

1. Влезте в Контролния панел на Вашия хостинг акаунт и отидете в секцията "Миграция" > "Копирай кутия".

Важно: Ако локалната пощенска кутия е с addon домейн, моля да се уверите, че е избран правилният домейн от падащото меню "Домейн" в секцията "Избор на домейн".

3. В секцията "Копирай съдържание на кутия" попълнете следните детайли под "От кутия":

  • E-mail акаунт: <въведете e-mail адрес на пощенската кутия, чието съдържание искате да копирате, напр. mailbox@gmail.com>
  • Парола: <въведете паролата от стъпка 8>
  • Хост: imap.gmail.com

4. От падащото меню "В кутия" изберете локалната пощенска кутия, в която искате да копирате съдържанието на пощенската кутия в Gmail.

Копирай съдържание на кутия

5. Натиснете "Продължи" и изчакайте, докато процесът завърши.

Подробен лог запис на всяка операция за копиране на пощенска кутия се записва в директория с име "imapsync", намираща се в директорията /private на хостинг акаунта.

AttentionGmail имат лимит от 2500 MB на ден за сваляне на данни чрез IMAP.