Инструментът "Копирай кутия", наличен в секцията "Миграция" на Контролния панел, Ви позволява да копирате съдържанието на локална или външна пощенска кутия в локална пощенска кутия на Вашия хостинг акаунт чрез IMAP - Internet Message Access Protocol (интернет протокол за достъп до съобщения). В тази статия ще Ви покажем как да копирате пощенска кутия от Outlook, Hotmail или Live.

Подгответе акаунта си на Live.com, ако използвате потвърждаване в две стъпки

1. Влезте в пощенската кутия, която искате да копирате, на https://account.live.com/.

2. Влезте в станицата "Допълнителни опции за защита" на https://account.live.com/proofs/Manage/additional.

3. Намерете секцията "Пароли на приложения" и щракнете върху линкът "Създаване на нова парола на приложение" в нея.

4. На следващата страница ще получите нова генерирана парола. Копирайте/запазете паролата някъде на сигурно място, тъй като ще Ви трябва.

Пароли на приложения

Копирайте пощенската кутия чрез Контролния панел

1. Влезте в Контролния панел на Вашия хостинг акаунт и отидете в секцията "Миграция" > "Копирай кутия".

Важно: Ако локалната пощенска кутия е с addon домейн, моля да се уверите, че е избран правилният домейн от падащото меню "Домейн" в секцията "Избор на домейн".

2. В секцията "Копирай съдържание на кутия" попълнете следните детайли под "От кутия":

  • E-mail акаунт<въведете e-mail адрес на пощенската кутия, чието съдържание искате да копирате, напр. mailbox@outlook.com>
  • Парола<въведете паролата, която получихте на стъпка 4 (ако НЕ използвате потвърждаване в две стъпки, използвайте паролата на пощенската кутия, която копирате)>
  • Хост: outlook.office365.com

3. От падащото меню "В кутия" изберете локалната пощенска кутия, в която искате да копирате съдържанието на пощенската кутия в Outlook, Hotmail или Live.

Копирай съдържание на кутия

4. Натиснете бутона "Продължи" и изчакайте, докато процесът завърши.

Подробен лог запис на всяка операция за копиране на пощенска кутия се записва в директория с име "imapsync", намираща се в директорията /private на хостинг акаунта.