Инструментът "Копирай кутия", наличен в секцията "Миграция" на Контролния панел, Ви позволява да копирате съдържанието на локална или външна пощенска кутия в локална пощенска кутия на Вашия хостинг акаунт чрез IMAP - Internet Message Access Protocol (интернет протокол за достъп до съобщения). В тази статия ще Ви покажем как да копирате пощенска кутия от Yahoo.

Подгответе акаунта си в Yahoo

1. Влезте в пощенската кутия, която искате да копирате, на https://mail.yahoo.com.

2. Влезте в станицата "Защита на акаунта" на https://login.yahoo.com/myaccount/security/.

3. Намерете секцията "Парола за приложението" и щракнете върху линка "Генериране на парола за приложение" в нея.

Парола за приложението
4. На следващата страница въведете име, като "Kопиране на кутия през IMAP".

5. Щракнете върху линка "Генериране на парола" и копирайте/запазете паролата някъде на сигурно място, тъй като ще Ви трябва.

Генериране на парола за приложение

Копирайте пощенската кутия чрез Контролния панел

1. Влезте в Контролния панел на Вашия хостинг акаунт и отидете в секцията "Миграция" > "Копирай кутия".

Важно: Ако локалната пощенска кутия е с addon домейн, моля да се уверите, че е избран правилният домейн от падащото меню "Домейн" в секцията "Избор на домейн".

2. В секцията "Копирай съдържание на кутия" попълнете следните детайли под "От кутия":

  • E-mail акаунт<въведете e-mail адрес на пощенската кутия, чието съдържание искате да копирате, напр. mailbox@yahoo.com>
  • Парола<въведете паролата от стъпка 5>
  • Хост: imap.mail.yahoo.com

3. От падащото меню "В кутия" изберете локалната пощенска кутия, в която искате да копирате съдържанието на пощенската кутия в Yahoo.

Копирай съдържание на кутия

4. Натиснете бутона "Продължи" и изчакайте, докато процесът завърши.

Подробен лог запис на всяка операция за копиране на пощенска кутия се записва в директория с име "imapsync", намираща се в директорията /private на хостинг акаунта.