За да инсталирате phpBB, моля, следвайте следните указания:

1. Свалете инсталацията от официалния сайт на phpBB:

http://www.phpbb.com/

2. След като свалите архива с инсталацията, трябва да го качите във вашето уеб пространство.

Можете да разархивирате файловете от сваления архив и после да ги качите, също така можете да качите архива и да използвате Файл Мениджъра от уеб хостинг контрол панела, за да разархивирате пакета.

Най-добрият начин да качите големи или много на брой файлове е чрез FTP. Допълнителна информация относно възможните начини, можете да намерите в раздел "Качване на файлове" от документацията.

Ако инсталирате апликацията в основния домейн или в някой поддомейн, ще трябва да изтриете първоначалния index.php файл. Можете да направите това през FTP или през Файл Мениджъра на хостинг контрол панела.

3. Създайте нови MySQL база данни и потребител за phpBB3 апликацията. Поради съображения за сигурност, MySQL бази данни и потребители могат да се създават единствено през хостинг Контролния панел. Можете да откриете детайлни инструкции за създаването на нови MySQL бази данни и потребители в нашата статия Създаване на MySQL база данни/потребител.

След като MySQL базата данни и потребителя са създадени, трябва да асоциирате MySQL потребителя с базата данни, следвайки инструкциите от нашата статия Асоцииране на MySQL потребител с база данни. Добавете всички привилегии на MySQL потребителя за базата данни.
 

4. Посетете с браузъра си директорията, в която са разархивирани phpBB файловете. Ще видите първата страница от инсталацията на phpBB. Кликнете на менюто "INSTALL", след което натиснете бутона "Install", за да започнете.

5. Въведете данни за административен потребител за phpBB3 форума:

Administrator username: Въведете потребителско име. 
Contact email address: Въведете е-mail адрес на административния потребител.
Administrator password: Въведете парола между 6 и 30 символа.
Confirm administrator password: Въведете паролата отново, за верификация.

 Administrator configuration

Натиснете бутона "Submit".

6. Въведете следните данни за да конфигурирате връзката с базата:

Database Type: MySQL with MySQLi Extension
Database server hostname or DSN: Въведете "localhost" за MySQL 5 или "127.0.0.1" за MySQL 8.
Database server port: Оставете това поле по подразбиране за MySQL 5 бази данни или въведете "3308" за MySQL 8 бази данни.
Database username: Въведете MySQL потребителя, който сте създали в MySQL секцията на хостинг контрол панела за phpBB апликацията.
Database password: Въведете паролата, която сте създали за MySQL потребителя.
Database name: Изберете MySQL базата данни, която сте създали за phpBB апликацията.
Prefix for tables in database: Оставете тази част по подразбиране, освен ако не инсталирате повече от едно phpBB копие в същата база данни.

Database configuration

Кликнете "Submit".

7. На екрана Server configuration оставете настройките както са и кликнете "Submit".

8. На екрана E-mail configuration можете да въведете вашите SMTP настройки или да оставите настройките както са. Кликнете "Submit".

9. На екрана Bulletin board configuration изберете език за интерфейса, въведете заглавие за форума, както и кратко описание. Кликнете "Submit".

10. При успешна инсталация ще получите съобщението "The installer has finished successfully"Изтрийте "install" директорията от phpBB апликацията. Можете да направите това през Файл Мениджъра на хостинг контрол панела или през FTP.

Важно: Следете оригиналния сайт за обновления по сигурността на вашата инсталирана апликация.