Секцията Архив от Контролния панел се използва за създаване на архиви, съдържащи данните от Вашия акаунт. Архиви могат да се правят само веднъж дневно. Можете да архивирате файловете си, MySQL базите данни, както и съобщенията в пощенските кутии.

• Типове архиви
При архивиране на данните от Вашия акаунт, системата създава временен архив. Временния архив е достъпен за 3 дни от момента на създаване, след което се изтрива автоматично. За да превърнете временния архив в постоянен, използвайте бутона Запази.
Временните архиви не заемат място на Вашия акаунт, докато постоянните се броят заедно с всички останали файлове. Това означава, че ако запазите един 200МБ архив като постоянен, той ще заема 200МБ от квотата на Вашия акаунт.
Системата позволява да сваляте архивите на Вашия компютър през FTP.
Архивите, които можете да правите за разделени на няколко групи: Поща, MySQL 5, MySQL 8 и Файлове. Когато създавате архиви, можете да изберете както отделна група, така и всички едновременно.

Създаване на архив
За да създадете архив, влезте във Вашия Контролен панел, секция Архив. Изберете група/групи чрез поставяне на отметка в съответната кутийка и натиснете бутона Създай архив. Процеса по архивиране може да отнеме известно време, особено при по-големи сайтове.

Архив

Ако системата не Ви позволява да изберете група, това означава, че вече сте създавали архив през последните 24 часа. Ако нямате създадени MySQL 5/8 бази данни, системата няма да дава възможност да изберете съответната група.

Полето Дата на създаване показва кога е генериран последния архив, полето Размер показва дали има съществуващ архив, както и неговия размер. Полето Автоматично изтриване показва кога системата ще изтрие временния архив.
Имайте предвид, че при създаване на нов архив, старите архиви ще бъдат премахнати от системата и заменени с новите.

Запазване на временен архив като постоянен
За да създадете постоянен архив, трябва първо да имате временен такъв. Тогава с бутона Запази можете да конвертирате временния в постоянен. Постоянния архив ще бъде достъпен докато имате нужда от него. Когато запазите даден архив като постоянен, статуса му в полето Автоматично изтриване ще стане никога.

Сваляне на архив
За да свалите даден архив, кликнете на секцията Изтегли архиви. Ще се отвори нова страница с линкове за сваляне на архивите, които имате направени. Страницата също съдържа информация за размера на всеки от създадените архиви.
Всички архиви могат да бъдат сваляни и през FTP, като за целта можете да използвате произволна FTP програма или браузър, който поддържа FTP протокола (Internet Explorer, Firefox).
 
• Преместване на архив
Поради съображения за сигурност, архивите се създават в директория, до която няма уеб достъп. Имате възможност да преместите архива в друга локация, например, на място, което е достъпно в уеб браузър или с конкретен FTP потребител. За целта използвайте бутона Премести за архива, и изберете директорията, в която искате да бъде преместен. Натиснете бутона Избери.
Ако архивът е прехвърлен в публично достъпна директория, има опасност да бъде изтеглен от трето лице, което знае локацията му. Препоръчително е или архивът да бъде изтрит след изтегляне, или да бъде преместен в директория с ограничен достъп. Може да намерите детайли за защита на уеб достъп до директории в Защита на уеб достъп.

Изтриване на архив
За да изтриете даден архив, използвайте бутона Изтрий. Това действие ще изтрие създадения временен или постоянен архив. Имайте предвид, че изтриването на архив няма да Ви даде възможност веднага да създадете нов. Създаването на нов архив зависи единствено от изтеклото време от създаването на последния. Това означава, че нов архив може да бъде създаден единствено ако са минали 24 часа от създаването на последния.
Архивите не могат да бъдат изтривани през FTP, а само през секцията Архив от Контролния панел.
 
• Неуспешно създаване на архив
Секцията Архив показва грешките, които са възникнали при последния опит за създаване на архив в подсекцията Съобщения за грешки за системни бекъпи. Това включва системните и личните архиви, като те се показват поотделно.
 
Можете да се запишете да получавате известия по електронната поща, когато възникне грешка при създаване на архив на Вашия акаунт чрез подсекцията Известие при неуспешно създаване на архив. По този начин всеки път, когато възникне грешка при създаване на архив на Вашия акаунт, ще получите съобщение по електронната поща, и ще можете да предприемете действия за решаване на проблема. Ако възникнат грешки при създаване на системния архив в продължение на седем последователни дни е възможно да останем без архив за Вашите данни.

Възстановяване на съдържание от архива
За да възстановите произволен файл/директория/база данни/пощенска кутия/съобщение или целия сайт от архива, може да използвате секцията Възстановяване на Вашия Контролен панел. За повече информация може да посетите Възстановяване на данни от архив.

Възстановяване на съдържание, в случай че не е правен архив през Контролния панел
Ние архивираме всички данни на всички хостинг сървъри ежедневно, като това включва и потребителските данни. Архиви се пазят за последните поне 7 дни.