Можете да използвате раздела MySQL бази данни на Контролния панел, за да управлявате своите MySQL бази данни, потребители и техните привилегии чрез четири таба - Бази данни, MySQL потребители, Привилегии и Конвертиране към MySQL 8. Всеки от тези табове Ви позволява да изпълнявате различни операции: