Секцията "Ресурси" във Вашия хостинг Контролен панел показва подробна информация за ресурсите, използвани от хостинг акаунта. Чрез нея вие можете да проверите детайли за използваното дисково пространство и трафик, за CPU/MySQL потреблението, както и за текущите процеси на сървъра за Вашия хостинг акаунт.


Ресурси


Изпращане на известие по e-mail при достигане на определено заето дисково пространство

Ако Вашият хостинг акаунт достигне до лимита на дисковото си пространство, някои функции няма да работят. Например, няма да може да получавате нови e-mail съобщения. Също така, някои скриптове (PHP/Perl/Python) изискват дисково пространство за записване на временни файлове, и когато такова няма, те може да не работят по обичайния си начин. Затова е важно винаги да има свободно дисково пространство на хостинг акаунта.

Когато акаунтът достигне до 99% от дисковата си квота, ние ще ви изпратим съобщение на на Вашия e-mail адрес за контакти. Също така, чрез опцията "Изпращане на известие по e-mail при достигане..." можете да зададете изпращането на още едно предупреждение, при избран от вас достигнат процент от дисковото пространство. Тази опция е включена по подразбиране за нови акаунти, при достигнато 90% потребление. Препоръчително е да я оставите включена, за да получите съобщение достатъчно рано, така че да имате възможност да вземете мерки за ограничаване на дисковото потребление и предотвратяване на достигането на 100% от квотата за акаунта.

Брой inodes

Има лимит на броя inodes, които може да имате към Вашия хостинг акаунт. Тук влизат файлове, директории, e-mail съобщения, както и symlinks. Ако сте достигнали или сте близо до достигане на квотата за дисково пространство, можете да разгледате нашата статия "Достигнато ограничение за дисково пространство/inodes" за повече информация относно разследване и разрешаване на проблема.

ВниманиеВажна информация относно потреблението на дисково пространство от пощенски кутии:


Възможно е данните за дисковото пространство на пощенските кутии да се различават от информацията в секцията "Пощенски кутии". Това се дължи на факта, че секцията "Ресурси" дава информация за дисковото пространство, която е предоставена от файловата система на сървъра (size on disk), докато в секцията "Пощенски кутии" информацията е от софтуера на мейл сървъра. Разлики могат да се получат от:

 • съобщения в папката Кошче, които се броят като заето пространство на хард диска, но не се броят в мейл квотата, показана в секцията Пощенски кутии,
 • компресия на копирани съобщения - ако имате копирани съобщения между папките в една пощенска кутия, само първото (оригинално) съобщение заема пространство на хард диска, но всички копия се считат за ползвано пространство в Пощенски кутии,
 • размерът на блока на файловата система и мета данни  - ако имате голям брой малки съобщения в една пощенска кутия, размерът им на хард диска може да е значително по-голям от размера им според мейл сървъра.

Важно е да се знае, че една пощенска кутия ще се счита за пълна и ще връща съобщения, ако достигне 100% от квотата си, показана в секция Пощенски кутии, или ако се достигне дисковата квота на целия хостинг акаунт.

Файловете в директориите ~/awstats, ~/logs и ~/stats не се причисляват към дисковата квота на акаунта.

CPU и MySQL потребление

Тази секция показва дневното потребление на CPU(процесорно време) и MySQL, както и CPU потреблението по часове за последните дни. В случай че акаунта е близо или над зададените софт-лимити за потреблението на споделен сървър, потреблението ще се показва и в лявата секция на Контролния Панел.

 • CPU потребление по дни - Тази графика показва дневното потребление на процесорно време от Вашия акаунт. Данните показват общата употреба за деня за всички Ваши скриптове.

 • CPU потребление по часове - Тази графика показва процесорното потребление по часове, за последните два дни.

 • MySQL потребление (по дни) - Тук е показано MySQL натоварването, причинено от Вашия акаунт. Ако сте близо до лимита, трябва да вземете мерки, като например да оптимизирате Вашите MySQL заявки и да се уверите, че имате индекси за Вашите таблици, където е необходимо.

CPU и MySQL потреблението не показват твърди лимити от наша страна. Ако ги достигнете, това означава, че трябва да вземете мерки за оптимизиране на Вашите скриптове. Няма да ограничим акаунта ви, стига да не причинява твърде голямо натоварване и да има достатъчно ресурси на сървъра. Но имайте предвид, че стабилността на нашите сървъри е наш приоритет. Не можем да позволим един акаунт да натоварва целия хостинг сървър.

Ако използвате готови скриптове, уверете се, че сте инсталирали последните им версии. Това се отнася и за всички plug-in приложения към тях. Ако имате инсталирани такива plug-in приложения, от които не се нуждаете, е препоръчително да ги премахнете. Те биха могли да забавят сериозно скоростта на Вашия сайт.

Трябва да проверите дали има опции или plug-in приложения за кеширане за Вашия софтуер. Това би ускорило значително скоростта му.

Ако използвате собствен софтуер, трябва да прегледате и оптимизирате кода му.

Препоръчително е винаги да използвате статично съдържание (вместо динамично генерирано на сървъра), когато това е възможно.

Процеси на сървъра

Тази секция показва сървърните процеси, вървящи в момента на акаунта, като дава възможност за убиване на зависналите процеси. Има няколко вида процеси, които се показват:

 • потребителски процеси - процеси, стартирани от скриптове на акаунта. Статичните страници (HTML) не генерират такива процеси
 • системни процеси - тези процеси са жизненоважни за нормалната работа на акаунта и не могат да бъдат убивани
 • FPM процеси - тези процеси се ползват от системата за обработване на PHP код чрез FPM.
 • FTP процеси - те се стартират от FTP трансфери от и към акаунта
 • SSH процеси - процеси, стартирани в SSH сесия до сървъра
 • Web apps процеси - това за процеси, използвани от раздел WebApps на Контролния панел.

За да се гарантира стабилността на сървъра, броят едновременно изпълнявани процеси за всеки акаунт е ограничен. Това е валидно за всички видове процеси.

Ако сайтът започне да показва грешка "Unable to start another process", това означава, че лимитът за едновременно изпълнявани процеси е достигнат. Това може да бъде поради проблем със самия софтуер, с връзката между посетителя и сървъра, заради атака срещу сайта или просто вследствие на прекалено голямо потребление на ресурси от акаунта. В такъв случай можете да използвате настоящата секция, за да видите вървящите процеси и да ги убиете.

Лимитът за процесите би могъл да бъде достигнат ако един потребител създава прекалено много връзки към сървъра от един и същ IP адрес. Това също би могло да е причинено от проблеми с мрежовата връзка между потребителя и сървъра или от проблем с използваната FTP програма. Повечето FTP програми позволяват ограничаването на броя едновременни връзки към сървъра. Съветваме ви да сложите това ограничение на 2-3 едновременни връзки.