• Управление на домейн регистрации
  • Поръчка на нов домейн
  • Цени на домейни и тяхното ценообразуване
  • Администриране на домейн, процедура за верификация
  • Автоматични напомняния за изтичането на домейн
  • Регистрация на домейни с окончание .bg