• Настройка на всякакъв вид уеб приложения като WebApps проект
 • Sureapp - CLI инструмент за управление на уеб приложения
 • Четене на логове
 • Създаване на "Hello World" Node.js приложение
 • Използване на Node.js версии по избор чрез Node Version Manager (nvm)
 • Инсталиране на Ghost
 • Инсталиране на Ruby on Rails чрез Ruby Version Manager (RVM)
 • Използване на PostgreSQL
 • Инсталиране на Flask
 • Инсталиране и използване на Elasticsearch 7
 • Използване на InfluxDB
 • Използване на Grafana
 • Използване на Redis като уеб приложение
 • Използване на Django с PostgreSQL
 • Настройка на React приложение
 • Използване на Memcached като уеб приложение
 • Инсталиране на phpPgAdmin
 • Използване на Jenkins с Java
 • Инсталиране на Yarn