Чрез услугите Autodiscover и Autoconfig имейл програмите могат да бъдат автоматично конфигурирани да се свързват с електронните пощенски кутии на нашите сървъри, използвайки IMAP и SMTP през SSL.

Към момента автоматичната конфигурация на нашите сървъри се поддържа за следните имейл програми:
- Mozilla Thunderbird (Аutoconfig)
- Microsoft Outlook 2007 - 2016 (Аutodiscover, Windows)
- KMail (Аutoconfig)

Това е списък с програми, които сме изпробвали и потвърдили, че работят правилно с автоматичната конфигурация. Autoconfig услугата работи за главния и всички паркирани домейн на хостинг акаунта, докато Autodiscover услугата е активирана само за главния домейн на хостинг акаунта.

Важно: Някои версии на имейл програмата Outlook може да не разпознаят/вземат правилните данни за настройка на пощенска кутия от стандартизираната autodiscover/autoconfig услуга на нашите сървъри, поради проблеми с кеширането/настройката в самата имейл програма. В такива случаи ще трябва да настроите Вашите пощенски кутии ръчно.

Използване на автоматичната конфигурация

След като въведете Вашия имейл адрес и парола по време на конфигуриране на Вашата имейл програма, тя ще претърси автоматично за всички възможни конфигурации.

ВАЖНО: Ако Вашият домейн не разполага със собствен SSL сертификат, може да видите предупреждение от имейл програмата, че SSL сертификатът не е за Вашия домейн, а за домейна на сървъра. Можете да игнорирате това съобщение и да продължите.

ВАЖНО: Автоматичната конфигурация на електронната поща работи, само ако хостът autodiscover.your_domain.com (съответно autoconfig.your_domain.com за услугата Autoconfig) сочи към IP адреса на Вашия сървър. Поддомейните autodiscover и autoconfig не трябва да съществуват в раздел "Поддомейни" на Контролния панел.

Имейл протоколи

Автоматичната конфигурация ще настрои Вашата имейл програма с IMAP акаунт за четене и със SMTP акаунт за изпращане на електронна поща. И двата акаунта ще бъдат конфигурирани с криптиран достъп (през TLS/SSL) до сървъра.

Ако желаете да използвате POP3 акаунт във Вашата имейл програма, е нужно да конфигурирате ръчно Вашата имейл програма вместо да използвате автоматичната конфигурация. Можете да използвате нашите подробни упътвания за конфигуриране на най-известните имейл програми.

Спиране на услугата Autodiscover/Autoconfig

Можете да спрете услугата за автоматична конфигурация, като в раздел Поддомейни на Контролния панел създадете поддомейн с име autodiscover за спиране на услугата Autodiscover и съответно autoconfig за сприане на услугата Autoconfig.