Електронна поща и календар

 • Автоматична конфигурация на електронна поща (Autodiscover/Autoconfig)
 • Брой пощенски кутии към вашия домейн
 • Проверка на пощата през Webmail
 • Инструкции за намиране на пълния header на e-mail съобщение
 • Важно: Съобщение за грешна парола във вашата програма за електронна поща
 • Портове за SMTP на нашите сървъри
 • Проблем с изпращането на e-mail през SMTP
 • Конфигуриране на квота за пощенските кутии
 • Пренасочване на входяща поща от една пощенска кутия към друга
 • Настройки за пощенски сървъри и портове
 • Catch-all пощенска кутия
 • Забравена парола за пощенска кутия
 • Сравнение на POP и IMAP протоколите
 • Превишена квота на пощенска кутия
 • Автоматичен отговор за дадена пощенска кутия
 • Ограничения на размера на файлове, изпращани по пощата
 • Изтегляне на входящата поща през Gmail акаунт
 • Изпращане на писма от Вашата пощенска кутия през SMTP чрез Gmail
 • Търсене на писма в логовете на сървъра за електронна поща
 • Защитена връзка като проверявате пощата си
 • Възможни проблеми при използване на POP3 и SpamAssassin
 • Известия за забавено изпращане на писма
 • Изпращане и четене на криптирани писма чрез Roundcube Webmail
 • Изтриване на всички съобщения в дадена папка чрез Webmail Classic
 • Създаване на пощенски кутии
 • Формат на логовете на електронната поща
 • Подадреси