Ние предлагаме както POP, така и IMAP достъп до вашите пощенски кутии.

IMAP е протокол, чрез който се осъществява директен достъп до пощата на сървъра.

POP, от друга страна, е протокол, чрез който вашата програма изтегля съобщенията на вашия компютър.

И двата протокола имат предимства в дадени условия.

Тъй като при IMAP пощата се съхранява на сървъра, вие виждате вашите съобщения директно на хостинг машината. Това ви позволява да се свървате с няколко устройства/от няколко места едновременно, и да имате възможност да виждате текущото съдържание във всички папки на кутията.

Уебмейл интерфейсът, който предлагаме с хостинг услугата, е базиран на IMAP. Ако смятате да използвате и пощенска програма, и уебмейл интерфейса, ви препоръчваме да конфигурирате вашата програма да използва IMAP.

Когато използвате POP, съобщенията по подразбиране се изтриват от сървъра автоматично след изтеглянето им. Протоколът не поддържа папки на сървъра. Той използва само Inbox папката на сървъра, от която изтегля входящата поща. Папките (например за изходящи съобщения) са локални. Съдържанието на папките ви се вижда само във вашата програма, и не се синхронизира със сървъра. От друга страна, с POP протокола можете по-лесно да разглеждате съобщенията си, когато не сте свързани с интернет.